Privacyverklaring

Wij zijn verheugd over uw interesse in onze homepage en ons bedrijf. Voor externe links naar inhoud van derden kunnen wij ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle echter geen aansprakelijkheid accepteren.

Wij hechten zeer aan de bescherming van uw persoonlijk gegevens die wij binnen het kader van uw bezoek aan deze website verzamelen, verwerken en gebruiken. Uw gegevens worden binnen het kader van de wettelijke voorschriften beschermd. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens tijdens uw bezoek aan de homepage worden geregistreerd en op welke manier zij worden gebruikt:

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Om deze website beter op de behoeften van onze bezoekers te kunnen afstemmen, verzamelen wij tijdens uw bezoek gegevens. Hiervoor worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de tussenopslag van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. Via cookies kunnen wij via technologiën van etracker GmbH de volgende registreren:

  • IP-adres van de opvragende pc (verkort IP-adres)
  • datum en tijd van het bezoek
  • naam en URL van het opgevraagde bestand
  • overgedragen gegevensomvang
  •  melding of de query succesvol was
  • herkenningsgegevens van de gebruikte browser of het besturingssysteem
  • website van waaraf de homepage wordt bezocht
  • naam van uw browser voor internettoegang
  • muis-, scroll-, invoer- en beelduitsnedegedrag (bij minder dan 10% van de bezoekers)
  • registratie van het websitebezoek als videobestand (bij minder dan 10% van de bezoekers)


Door gebruikmaking van de technologie van etracker GmbH kunnen wij waarborgen dat deze gegevens conform de richtlijnen voor de privacybescherming worden vastgelegd. Want zonder de toestemming van de betreffende persoon worden de verzamelde gegevens niet gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren. Wij letten er met name op dat persoonlijke gegevens zoals het IP-adres worden gepseudonimiseerd en dat deze gepseudonimiseerde gegevens niet via de drager van het pseudoniem met persoonlijke gegevens worden gecombineerd om deze te identificeren. Meer over de voor deze doeleinden door ons gebruikte technologie leest u hier.

De verzamelde gegevens worden niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en met name niet zonder toestemming aan derden doorgegeven.
De toestemming voor de verzameling en opslag van de gegevens kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

Hier worden persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

Contact:

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om via een formulier contact met ons op te nemen via e-mail. Dit formulier geeft de door u ingevulde gegevens in gecodeerde vorm via e-mail aan ons door. De door u aan ons doorgegeven gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag opgeslagen en gebruikt. Na de volledige afhandeling van uw aanvraag worden de gegevens verwijderd.

Sollicitatieformulier:

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om via een formulier een open sollicitatie aan ons te sturen. Dit formulier geeft de door u ingevulde gegevens in gecodeerde vorm via e-mail aan ons door. De door u aan ons doorgegeven gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van uw sollicitatie opgeslagen en gebruikt. Na de volledige afhandeling van uw aanvraag worden de gegevens verwijderd.

Prijsvraag:

Op onze website bieden wij onze bezoekers regelmatig de mogelijkheid deel te nemen aan een prijsvraag. Deelname geschiedt via een formulier dat de door u ingevulde persoonlijke gegevens gecodeerd in een database opslaat. De door u aan ons doorgegeven gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van uw deelname aan de prijsvraag opgeslagen en gebruikt. Na de volledige afhandeling van uw aanvraag worden de gegevens verwijderd.

Nieuwsbrief

Om onze nieuwsbrief naar u te kunnen sturen, hebben wij minimaal uw e-mailadres nodig. Overige gegevens zijn vrijwillig en worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken en vragen over het e-mailadres te kunnen oplossen.
Doorgaans gebruiken wij voor het versturen van de nieuwsbrief het Double Opt-In-proces. Dat wil zeggen dat wij u pas de nieuwsbrief sturen als u uw aanmelding na invoer van uw e-mailadres via een door ons gestuurd e-mail en een daarin opgenomen link bevestigt. Hiermee willen wij waarborgen dat alleen uzelf zich als gebruiker van het opgegeven e-mailadres voor de nieuwsbrief kunt aanmelden. Uw bevestiging moet tijdig na onze e-mail plaatsvinden, omdat anders uw aanmelding en e-mailadres uit onze database worden verwijderd. Totdat u de aanmelding heeft bevestigd zal onze nieuwsbriefdienst geen andere aanmeldingen via het betreffende e-mailadres accepteren.
U kunt uzelf op elk gewenst moment weer afmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u ons een e-mail sturen of op de link onderaan de nieuwsbrief gebruiken voor de annulering.

Gebruik van gegevens bij de newsletter aanmelding.

Om u regelmatig de newsletter te kunnen sturen gebruiken wij de door u verstrekte gegevens. Een afmelding is op elk gewenst moment mogelijk. Gebruik voor de afmelding het contactformulier of de link aan het einde van de newsletter.

Recht op informatie

Als u niet zeker bent over de omvang en het gebruik van uw opgeslagen gegevens, hebt u te allen tijde het recht om informatie op te vragen over de opgeslagen gegevens, hun herkomst en de ontvanger en het doel van de opslag. U hebt tevens het recht om de verwijdering, blokkering of wijziging van uw persoonlijke gegevens te eisen en het toekomstige gebruik ervan te verbieden, voor zover KiK Textilien hierin op grond van toepasselijke wettelijke regelingen niet wordt gehinderd. U kunt het gebruik van uw gegevens op elk moment herroepen.

Veiligheid

Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijk gegevens bij de overdracht niet in verkeerde handen terechtkomen, coderen wij deze volgens het SSL-proces (Secure-Socket-Layer). Dit is een beproefd en zeer veilig proces voor gegevensoverdracht op internet. Hierbij worden uw gegevens voor de overdracht zodanig gecodeerd dat derden deze niet meer kunnen lezen of reconstrueren. Binnen het kader van het SSL-proces wordt bovendien gewaarborgd dat uw gegevens uitsluitend aan de server worden verstuurd die de gegevens ook heeft opgevraagd.

Aanvullende vragen

Wij waarderen uw vertrouwen in KiK zeer. Wij hechten zeer aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft die niet via de privacyverklaring zijn beantwoord of als u meer informatie wenst, gelieve dan rechtstreeks contact op te nemen met de hieronder genoemde veiligheidsmedewerker van KiK-Textilien und Non-Food GmbH.

Vragen of een herroeping dient u te sturen naar:

KiK Textilien und Non-Food GmbH
z.H. Datenschutzbeauftragter
Siemensstraße 21
59199 Bönen
Deutschland
Fax: +49 2383 / 95 58 5651
E-mail: datenschutz@kik-textilien.com

Verantwoordelijke instantie:

Verantwoordelijke instantie conform de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) is
KiK Textilien und Non-Food GmbH
Siemensstraße 21
D-59199 Bönen

Informatie over de bedrijfsleiding en overige informatie over het bedrijf KiK vindt u in onze colofon.


Please wait...
Close
Folgender Artikel wurde erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
Price:
Hoeveelheid: